Notícies recents

¨ Las grandes empresas estudian la NIIF 16, que regula la forma en la que las empresas van a tener que contabilizar los alquileres de los activos que utilizan en su operativa, ya sean inmuebles, establecimientos comerciales o elementos de transporte, por mencionar algunos de los más habituales, y que entrará en vigor en 2019. Frente al modelo actual, en el que las compañías registran un gasto en su cuenta de resultados por el alquiler, la nueva normativa va a exigir que las empresas reconozcan una deuda por el valor actual de todas las cuotas futuras a pagar. Ello supone hacer equivalente el alquiler a la alternativa de adquisición de un activo financiado con un préstamo. Aunque la nueva normativa puede suponer un cambio relevante en la foto financiera de empresas que utilizan intensamente activos en alquiler, no debería de tener impacto en su valor ni solvencia, lo que exigirá que los inversores y financiadores adapten sus métricas tradicionales de análisis. En principio, afectará solo a sociedades cotizadas, si bien en un futuro se podría extender al resto en la medida en que se trasladase a la normativa nacional. 

Data publicació: 8/25/2016

Les dades publicades en la ECCT del mes de juliol de 2016 indiquen una tendència creixent en la signatura de convenis de 2015 i 2016. CCOO considera positives aquestes dades però denuncia el bloqueig i alentiment de la negociació en centenars de convenis sectorials i d'empresa, molts dels quals porten diversos anys en negociació i altres han decaigut en finalitzar el període de ultraactivitat pactat o que estableix la norma legal, i els escassos avenços en l'establiment de mesures que redueixin la precarietat laboral. S'està produint una certa recuperació del poder adquisitiu, però l'increment salarial mitjà pactat encara està per sota dels objectius salarials marcats pel III AENC. L'increment pel 2016 es situa, a finals de juliol al 1,11%, com a mitjana general, sent l'1,14 en els convenis d'àmbit superior a l'empresa i l'0,71 en els d'empresa o àmbit inferior.

Data publicació: 8/23/2016

Tot i els bons resultats obtinguts en els tests, els inversors s'aferren als problemes d'algunes entitats i l'entorn de tipus zero i baix creixement. Les caigudes s'han apoderat de l'ànim dels inversors i en només dues sessions la banca europea ha perdut més de 50.000 milions de valor en borsa. De les més mal parades ha estat la banca espanyola. Així en dos dies de cotització, Santander i BBVA perden prop de 7.000 milions. A aquests els segueixen CaixaBank (874 milions), Bankia (403 milions), Sabadell (529 milions) i Popular (575 milions). En total, entre els sis bancs perden gairebé 9.400 milions. Fora del podi estaria la banca alemanya.

Data publicació: 8/4/2016

La nova norma dóna compliment al dictamen que la Comissió Europea ha dirigit a Espanya, d'incorporar correctament en l'ordenament jurídic nacional l'article 8 de la Directiva comunitària de 2003. Espanya no havia traslladat el límit absolut de vuit hores per al treball nocturn que impliqui riscos especials o tensions importants, previst en l'article 8 de la citada Directiva, encara que la nostra legislació ja estableix per als treballadors nocturns un límit de vuit hores diàries de treball, si de mitjana en un període màxim de quinze dies. Afegeix en el capítol IV, dedicat al treball nocturn, un nou article que fa referència exclusivament a treballadors nocturns que desenvolupin treballs amb riscos especials o tensions importants. La norma preveu excepcions al límit màxim de vuit hores.

Data publicació: 8/2/2016
Tens dubtes?Posa't en contacte amb nosaltres!
(veure)

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.